Becoming Night no. 2
       
     
Fin d'Eté no. 1
       
     
Fruitti di Bosco no. 1
       
     
Fruitti di Bosco no. 2
       
     
Fruitti di Bosco no. 3
       
     
Toubkal no. 1
       
     
Toubkal no. 4
       
     
Toubkal no. 6
       
     
Toubkal no. 7
       
     
Toubkal no. 8
       
     
Becoming Night no. 2
       
     
Becoming Night no. 2

Oil on linen
88 x 122 cm (35 x 48 inches) 
2006 - 2007

Fin d'Eté no. 1
       
     
Fin d'Eté no. 1

Oil on linen
101 x 66 cm (40 x 26 inches) 
2006 - 2007

Fruitti di Bosco no. 1
       
     
Fruitti di Bosco no. 1

Oil on linen
185 x 120 cm (73 x 47 inches) 
2007

Fruitti di Bosco no. 2
       
     
Fruitti di Bosco no. 2

Oil on linen
185 x 170 cm (73 x 67 inches) 
2007

Fruitti di Bosco no. 3
       
     
Fruitti di Bosco no. 3

Oil on linen
100 x 50 cm (39.5 x 20 inches) 
2007

Toubkal no. 1
       
     
Toubkal no. 1

Oil on linen
185 x 92 cm (73 x 36 inches) 
2007

Toubkal no. 4
       
     
Toubkal no. 4

Oil on linen
45 x 45 cm (18 x 18 inches) 
2007

Toubkal no. 6
       
     
Toubkal no. 6

Oil on linen
100 x 150 cm (39.5 x 60 inches) 
2007

Toubkal no. 7
       
     
Toubkal no. 7

Oil on linen
185 x 100 cm (73 x 39 inches) 
2007

Toubkal no. 8
       
     
Toubkal no. 8

Oil on linen
92 x 185 cm (36 x 73 inches) 
2007