Ocean and Sand no. 1
       
     
Ocean and Sand no. 2
       
     
Ocean and Sand no. 3
       
     
Ocean and Sand no. 4
       
     
Ocean and Sand no. 5
       
     
Tapage Nocturne no. 3
       
     
Tapage Nocturne no. 4
       
     
Tapage Nocturne no. 5
       
     
Tapage Nocturne no. 6
       
     
Tapage Nocturne no. 7
       
     
Ocean and Sand no. 1
       
     
Ocean and Sand no. 1

Oil on linen
100 x 150 cm (39 x 60 inches) 
2014

Ocean and Sand no. 2
       
     
Ocean and Sand no. 2

Oil on linen triptych
50 x 30 cm each (20 x 12 inches each) 
2014

Ocean and Sand no. 3
       
     
Ocean and Sand no. 3

Oil on linen
50 x 120 cm (20 x 47 inches) 
2014

Ocean and Sand no. 4
       
     
Ocean and Sand no. 4

Oil on linen
120 x 100 cm (47 x 39 inches) 
2014

Ocean and Sand no. 5
       
     
Ocean and Sand no. 5

Oil on linen
46 x 53 cm (18 x 21 inches) 
2014

Tapage Nocturne no. 3
       
     
Tapage Nocturne no. 3

Oil on linen
162 x 80 cm (64 x 32 inches) 
2014

Tapage Nocturne no. 4
       
     
Tapage Nocturne no. 4

Oil on linen
162 x 80 cm (64 x 32 inches) 
2014

Tapage Nocturne no. 5
       
     
Tapage Nocturne no. 5

Oil on linen triptych
53 x 46 cm each (21 x 18 inches each) 
2014

Tapage Nocturne no. 6
       
     
Tapage Nocturne no. 6

Oil on linen
46 x 46 cm (18 x 18 inches) 
2014

Tapage Nocturne no. 7
       
     
Tapage Nocturne no. 7

Oil on linen triptych
40.5 x 33 cm each (16 x 13 inches each) 
2014